Quỹ nghìn tỉ của Vingroup bắt đầu chương trình hỗ trợ khoa học cho trường đại học

Trang chính thức của Quỹ Đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Vingroup vừa thông báo quỹ này bắt đầu “chạy” chương trình hỗ trợ khoa học cho các trường đại học, tối thiểu 2 tỉ đồng/dự án, không khống chế mức tối đa. Hôm nay, trang chính thức của Quỹ Đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Vingroup […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)