Lễ ký kết tài trợ dự án của Quỹ Đổi mới Sáng tạo VinGroup (VINIF) đến Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Ngày 19/8/2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) ký kết Hợp đồng nhận tài trợ từ Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) cho dự án “Giải pháp công nghệ IoTs/5G sử dụng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cho đô thị thông […]

Xem thêm

Hội thảo Genomic Medicine 2019

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) tổ chức hội thảo Genomic Medicine 2019 (GM2019) tại Hà Nội vào ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2019 về những tiến bộ, thách thức trong lĩnh vực Y dược học hệ gen và cơ hội kết nối hợp tác và nghiên cứu giữa các tổ chức, […]

Xem thêm

Tọa đàm Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học – Chính sách học bổng và hợp tác nhà trường – doanh nghiệp

Ngày 23/3/2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn – Tập đoàn VinGroup đồng tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học – Chính sách học bổng và hợp tác nhà trường – doanh nghiệp” với mục tiêu chia sẻ […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)