Hội thảo Genomic Medicine 2019

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) tổ chức hội thảo Genomic Medicine 2019 (GM2019) tại Hà Nội vào ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2019 về những tiến bộ, thách thức trong lĩnh vực Y dược học hệ gen và cơ hội kết nối hợp tác và nghiên cứu giữa các tổ chức, […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)