Tổ chức nào có thể đăng ký đơn và nộp thuyết minh?

Tổ chức chủ trì đăng ký đơn và nộp thuyết minh về Quỹ cần có tư cách pháp nhân, có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của dự án, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu của dự án […]

Xem thêm

Yêu cầu đối với chủ nhiệm dự án?

a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của dự án;b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của dự án: Trình độ từ tiến sĩ trở lên và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của dự án, có kết quả nghiên […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)