Yêu cầu của Quỹ về đầu ra?

Đầu ra của dự án cần đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau đây:1. Bài báo công bố trên tạp chí quốc tế hoặc các proceedings có uy tín. 2. Bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước.

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)