TT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu dự án VINIF-B-CVDGNT
2 Biên bản tổ chức đánh giá, nghiệm thu dự án VINIF-B-BBDGNT
3 Biên bản bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành VINIF-B-BBBGSP
4 Biên bản hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu dự án VINIF-B-BBHTHS
5 Quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án VINIF-B-CNKQ
6 Thanh lý hợp đồng VINIF-B-TLHD

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)