Chương trình tài trợ

Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng liên quan đến BigData và hướng tới kết quả có tác động xã hội lớn.

Học bổng sau đại học

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y dược

Thông tin hỗ trợ

Các trao đổi, thông tin hướng dẫn về tiêu chí, yêu cầu hồ sơ, quy trình xét chọn và quá trình thực hiện dự án

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến BigData với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ  các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng và phương pháp tiếp cận & công nghệ hiện đại.  Đồng thời, Quỹ cũng hỗ trợ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y dược.

Quỹ sẽ kết hợp nguồn lực của doanh nghiệp, viện trường và các nhà khoa học để nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các dự án có ích cho xã hội, qua đó thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và gắn kết nhà nghiên cứu – viện nghiên cứu – trường đại học với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu đặc biệt của toàn cầu hoá và Cách mạng công nghiệp 4.0.

GS. Vũ Hà Văn - Giám đốc Khoa học Quỹ

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBDI) tổ chức hội thảo Genomic Medicine 2019 (GM2019) tại Hà Nội vào ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2019. Hội thảo liên quan đến các chủ đề: Xử lý điện toán, công nghệ và nền tảng giải trình tự gen, ứng dụng công nghệ gen trong chẩn đoán ung thư cùng các chủ đề liên quan khác. Hội thảo có sự tham gia của hàng chục nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước. Chi tiết về hội thảo và đăng ký tham dự có tại website http://vinif.org/en/gm2019. Email đăng ký tham dự: info@vinif.org

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)