Hỗ trợ nghiên cứu thường niên

Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng liên quan đến BigData và hướng tới kết quả có tác động xã hội lớn.

Học bổng sau đại học

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y dược

Hợp tác đào tạo thạc sĩ

Chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến Khoa học dữ liệu và Học máy

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu sẽ tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến BigData với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ  các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng và phương pháp tiếp cận & công nghệ hiện đại.  Đồng thời, Quỹ cũng hỗ trợ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y dược.

Quỹ sẽ kết hợp nguồn lực của doanh nghiệp, viện trường và các nhà khoa học để nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các dự án có ích cho xã hội, qua đó thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và gắn kết nhà nghiên cứu – viện nghiên cứu – trường đại học với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu đặc biệt của toàn cầu hoá và Cách mạng công nghiệp 4.0.

GS. Vũ Hà Văn - Giám đốc Khoa học Quỹ

VINGROUP TÀI TRỢ 1 TRIỆU ĐÔ LA MỸ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup công bố thành lập ngày 21/08/2018 với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.  

Ngày 16/12/2019, Quỹ Đổi mới Sáng tạo VinIF (thuộc Tập đoàn Vingroup) trao 160 suất học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ trị giá 23 tỷ đồng cho các sinh viên, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ (KHCN), Kỹ thuật và Y dược. Chương trình nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước một cách bài bản, hệ thống và bền vững.

Chi tiết…

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)